Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Увс аймгийн ИТХ-ын тогтоол: 2013 оны төсвийн орлогын дүнг батлах тухай

Posted by bolorit2013 on December 2, 2013

Image0052 үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

Image0053 Image0054 Image0055

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: