Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2014 онд хийх хөрөнгө оруулалт

Posted by bolorit2013 on November 29, 2013

hubsgul hur oruulalt_Page_1 үргэлжлэлийг дор үзнэ үү hubsgul hur oruulalt_Page_2 hubsgul hur oruulalt_Page_3 hubsgul hur oruulalt_Page_4 hubsgul hur oruulalt_Page_5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: