Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн байгууллагуудын 2014 оны төсвийн төсөл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийг боловсруулсан тухай тайлбар

Posted by bolorit2013 on November 29, 2013

hubsgul 1129_Page_1

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү hubsgul 1129_Page_2

hubsgul 1129_Page_3

hubsgul 1129_Page_4

hubsgul 1129_Page_5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: