Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Говьсүмбэр аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Posted by bolorit2013 on November 27, 2013

ORIG Undsen chiglel 2013_Page_01үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

ORIG Undsen chiglel 2013_Page_02 ORIG Undsen chiglel 2013_Page_03 ORIG Undsen chiglel 2013_Page_05 ORIG Undsen chiglel 2013_Page_06 ORIG Undsen chiglel 2013_Page_07 ORIG Undsen chiglel 2013_Page_08 ORIG Undsen chiglel 2013_Page_09 ORIG Undsen chiglel 2013_Page_10 ORIG Undsen chiglel 2013_Page_11 ORIG Undsen chiglel 2013_Page_12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: