Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Дундговь аймгийн 2013 оны төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэл

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт_Page_1үргэлжлэлийг дор үзнэ үү Төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт_Page_2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: