Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Архангай аймгийн 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлд аудитын хийсэн дүгнэлт

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

saitaas tatsan_Page_1
үргэлжлэлийг дор үзнэ үү saitaas tatsan_Page_2 saitaas tatsan_Page_3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: