Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Завхан аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2013 оны үндсэн чиглэлийн эхний хагас жилийн биелэлт

Posted by bolorit2013 on November 25, 2013

undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_01үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_02 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_03 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_04 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_05 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_06 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_07 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_08 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_09 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_10 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_11 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_12 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_13 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_14 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_15 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_16 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_17 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_18 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_19 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_20 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_21 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_22 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_23 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_24 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_25 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_26 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_27 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_28 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_29 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_30 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_31 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_32 undsen chiglel-2013 hagas jil_Page_33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: