Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хөвсгөл аймгийн Иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвлөлөөс орон нутгийн хөгжлийн сан болон орон нутгийн замын сангийн хөрөнгийн 2013 оны хуваарилалтын талаар хийсэн хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл

Posted by bolorit2013 on November 22, 2013

Image (7)

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.
Image (8) Image (9)

Image (10)

Image (11)

Image (12)

Image (13)

Image (14)

Image (15) Image (16)

Image (17) Image (18)

Image (19)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: