Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Говь алтай аймгийн орон нутгийн төсвөөс сум, байгууллагуудад 2013 онд олгох тодотгосон төсвийн дэмжлэгийн хуваарь

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (2)

үргэлжлэлийг дор үзнэ үүImage (3)Image (4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: