Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Булган аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2013 оны үндсэн чиглэл

Posted by bolorit2013 on November 19, 2013

Image (18)

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү .

Image (19)

Image (20)Image (21)Image (22)Image (23)Image (24)Image (25)Image (26)Image (27)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: