Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

2013 онд Ховд аймгийн сумдын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

Posted by uranchimeg0909 on September 25, 2013

sum_hogjuuleh1_page_01

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

sum_hogjuuleh1_Page_02

sum_hogjuuleh1_Page_03

sum_hogjuuleh1_Page_04

sum_hogjuuleh1_Page_05

sum_hogjuuleh1_Page_06

sum_hogjuuleh1_Page_07

sum_hogjuuleh1_Page_08

sum_hogjuuleh1_Page_09

sum_hogjuuleh1_Page_10

Эх сурвалж:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: