Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Ховд аймгийн Засаг даргын 2013 оны 4-р сарын 9-ны захирамжаар төсвийн мэдээллийн цахим сайт ба төсвийн мэдээллийн буланд мэдээлэл оруулах, хяналт тавих ажлын хэсэг, орон тооны бус зөвлөлийг байгуулжээ » Zahiramj 1-iin 2 +

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s