Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Баян-Өлгий аймгийн 2013 оны батлагдсан төсвийн товчоо

Posted by ИТХ on April 5, 2013

 Байгууллага, эдийн засгийн ангилал

 Жилийн төлөвлөгөө

 1 Газар хөдлөлийн станц, төв

62,929.7

 2 Үндэсний Статистикийн хорооны орон нутгийн салбар

79,672.1

 3 Аймгийн цагдаагийн газар

1,356,894.6

 4 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

1,758,489.8

5 Боловсрол төв

297,448.0

6 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

4,179,140.2

7 Сум дундын эмнэлэг

1,361,866.6

8 Эрүүл мэндийн төв

998,187.7

9 Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг эсэргүүцэн судлах төв

218,041.8

10 Хөдөө аж ахуйн газар

332,734.4

11 Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төв

793,073.6

12 Монгол Алтайн нуpууны УТХГ-уудын  хам-тын захиpгаа

185,795.3

13 Стандартчилал, хэмжил зүйн газар

155,032.8

14 Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар

796,002.2

15 Хөх сэрхийн нурууны ДЦГХЗахиргаа

94,996.4

16 Аймгийн онцгой байдлын газар

539,287.4

17 УНС-Баян-Өлгий

169,430.9

18 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн харъяа Шүүхийн шинжилгээний алба

111,981.6

19 Авто тээврийн газар

156,831.7

20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

380,859.1

21 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо хяналт зохицуулалтын төв УТЇГ

89,084.3

22 Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс

376,629.8

23 Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

6,949,493.1

24 Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

25,624,300.4

25 Соёлын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

1,624,528.8

26 Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

99,265.1

27 Газрын харилцаа, кадастрын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

228,977.2

28 Нийтийн биеийн тамирын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

405,085.9

29 Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

3,365,047.8

 30 Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэс

212,726.2

31 Татварын хэлтэс

507195.8

32 НДХэлтэс

437329.6

33 Шүүх

499065.4

34 Прокурор

219457.9

35 ШШГүйцэтгэх алба

384150

Улсын төсвийн дүн

55,051,033.2

Орон нутгийн төсөв

17,292,858.7

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлэг

9,029,910.0

Аймгийн нийт төсөв

81,373,801.9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: