Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Төсвийн мэдээллийн самбарын жишээ

Posted by ИТХ on December 28, 2012

Нийслэлийн Багануур дүүргийн 138-р цэцэрлэгийнхэн 2009 онд “Шилэн түрийвч” аян хэрэгжүүүлэх явцдаа өөрийн байгууллагын төсвийн задаргааг ийм хүснэгтээр эцэг эхчүүдэд танилцуулж байжээ.

БНД-ийн 138-р цэцэрлэг. 2009 оны төсөв (1) + БНД-ийн 138-р цэцэрлэг. 2009 оны төсөв (2) +

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: