Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Баянзүрх дүүргийн номын сан дахь төсвийн мэдээллийн булангийн эхний тавиур

Posted by ИТХ on December 25, 2012

Дүүргийн 2013 оны батлагдсан төсөв хамгийн түрүүнд тавигдаад байна.

???????????????????????????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: