Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Дөргөн сумын төсвийн мэдээллийн самбарууд

Posted by ИТХ on September 14, 2012

Ховд аймгийн Дөргөн сумын төр, захиргааны болон төсвийн байгууллагуудын байрны хананд байрлуулсан төсвийн холбогдолтой самбаруудыг танилцуулж байна.  Төсвийн мэдээлэлд тусгайлан зориулсан самбаруудыг 2006 оны үед Нээлттэй Нийгэм Форумын  төслийн хүрээнд хийгдсэн  нь харагдаж байна. Гурав нь сумын төсөв, нэг нь сумын дунд сургуулийн төсвийн харуулжээ. Ингэхдээ зарим самбарын огноо,  тоонуудыг өөрчлөх замаар шинэчлээд явсан нь харагдаж байна.

Бас сумын санхүү, төрийн сан ба нягтлан бодох бүртгэлийн самбарт төсвийн зарим мэдээлэл тавигдаж байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: