Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Мэдээллийн цахим дэлгэцүүд ажиллахгүй байна

Posted by ИТХ on August 14, 2012

Сүүлийн үед төрийн байгууллагуудад янз бүрийн электрон дэлгэцүүд олноор тавигдаж байгаа боловч бидний очиж үзсэн газар болгонд огт ажиллахгүй байгаа нь харагдлаа.  Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-ын дэргэдэх Нэг цагийн үйлчилгээний танхимд “Монгол Улсын Их хурлын тамгын газраас мэдээллэж байна” гэсэн цахим дэлгэц ажиллахгүй байгааг бид үзэж танилцуулсан. Тэгвэл одоо Баянгол дүүргийн 6-р хорооны байранд байгаа бас нэг дэлгэц ажилтнуудын өрөөнд хадгалаастай байлаа. Шалтгаан нь гэвэл энд байршуулж иргэдэд танилцуулах мэдээлэл байхгүй, тийм мэдээллийг бэлтгэж чадахгүй байгаа явдал юм.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: