Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэдээллийн самбар

Posted by ИТХ on June 19, 2012

Тус хэлтэс нь Баянзүрх дүүргийн Төр, захиргааны ордны ард тусдаа байрладаг. Мэдээллийн самбарт нь төсвийн мэдээлэл алга байна.    Тусдаа төсвийн мэдээллийн самбар ажиллуулдаггүй.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: