Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Ховд аймаг: Цахим хуудас ба мэдээллийн самбарууд дахь төсвийн мэдээлэл

Posted by ИТХ on June 10, 2012

“Төсөв санхүүгийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын дагуу Ховд аймгийн төр, захиргааны болон төсвийн байгууллагуудад төсвийн мэдээлэл бүхий цахим хуудас, эсвэл төсвийн мэдээллийн самбар байгаа эсэх талаарх судалгаа.

Төсвийн ба төрийн өмчит байгууллагууд Төсвийн захирагчийн нэр Мэдээллийн цахим хуудас Мэдээллийн самбар
Аймгийн төсөв Засаг дарга Г.Нямдаваа Аймгийн албан ёсны http://www.hovd.gov.mn вэб сайтад төсвийн мэдээлэл алга.  –
Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал ИТХ-ын дарга Х.Батболд Аймгийн албан ёсны http://www.hovd.gov.mn вэб сайтад ИТХ-д зориулсан хэсэг байгаа боловч тэнд төсвийн мэдээлэл байхгүй ИТХ-ын мэдээллийн самбарт төсвийн мэдээлэл байхгүй
Засаг даргын тамгын газар Дарга Л.Батбаяр Аймгийн албан ёсны http://www.hovd.gov.mn вэб сайтад ЗДТГ-ын төсвийн тухай мэдээлэл байхгүй Аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбарт төсвийн мэдээлэл байхгүй
Тээвэр, авто замын газар  Х.Отгонбаяр Тусдаа цахим хуудас байхгүй. Аймгийн албан ёсны сайт дахь танилцуулгад төсвийн мэдээлэл байхгүй  Мэдээллийн самбарт төсвийн мэдээлэл байхгүй. Төсвийн мэдээллийн самбар байхгүй
Улсын бүртгэлийн хэлтэс Д.Ширэндэв  Мөн адил  Мэдээллийн самбарт төсвийн мэдээлэл байхгүй
Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэрийн газар  Г.Гончигсүрэн  Мөн адил  Мэдээллийн самбарт төсвийн мэдээлэл байхгүй
Боловсрол, соёлын газар Б.Дүгэржав  Мөн адил  … байхгүй
Эрүүл мэндийн газар  Б.Жамсран  Мөн адил  … байхгүй
Татварын хэлтэс С.Жаргалдалай  Мөн адил  … байхгүй
Мэргэжлийн хяналтын газар Д.Батцэнгэл  Мөн адил  … байхгүй
Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс Х.Отгонбаяр  Мөн адил  … байхгүй
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Ч.Түмэндэмбэрэл  Мөн адил  … байхгүй
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар У.Батзаяа  Мөн адил   … байхгүй
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс Ц.Ганчимэг  Мөн адил   … байхгүй
Нийгмийн даатгалын хэлтэс  Д.Мягмарцоож  Мөн адил   … байхгүй
Хүүхдийн төлөө хэлтэс  Мөн адил   … байхгүй
Статистикийн хэлтэс  Д.Даваасамбуу Үндэсний статистикийн газрын http://www.statis.mn сайтад Ховд аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэдээлэл байгаа боловч төсвийн мэдээлэл алга   … байхгүй
Биеийн тамир, спортын газар Дарга Б.Бямбажав Тусдаа цахим хуудас байхгүй. Аймгийн албан ёсны сайт дахь танилцуулгад төсвийн мэдээлэл байхгүй   … байхгүй
Цагдаагийн газар Тус хэлтсийн khovd-­police.­mn сайтын хаяг байгаа боловч ажиллагаагүй байна  … байхгүй
Онцгой байдлын хэлтэс Дарга Я.Баянтөр Тусдаа цахим хуудас байхгүй. Аймгийн албан ёсны сайт дахь танилцуулгад төсвийн мэдээлэл байхгүй  … байхгүй
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Б.Батсэлэм  Мөн адил  … байхгүй
Аймгийн шүүх Ерөнхий шүүгч Д.Тайванхүү Тус шүүхийн http://www.court.khovd.gov.mn/ сайтад төсвийн мэдээлэл байхгүй  … байхгүй
Аймгийн прокурорын газар Ерөнхий прокурор С.Гансэлэм Тусдаа вэб сайт байхгүй. Аймгийн албан ёсны сайт дахь танилцуулгад төсвийн мэдээлэл алга  … байхгүй
Аймгийн аудитын газар Ч.Цэрэнчимэд  Мөн адил  … байхгүй
Гадаадын иргэн харъяатын асуудал эрхэлсэн алба  Мөн адил  … байхгүй
Шүүх шинжилгээний алба Б.Ганбаатар  Мөн адил  … байхгүй
Ховд Их Сургууль Захирал Ж.Ванчинхүү Тус их сургуулийн http://www.khu.edu.mn сайтад төсвийн мэдээлэл алга байна  … байхгүй
Ховд аймгийн нисэх буудал Д.Батнасан  Тусдаа цахим хуудас байхгүй. Аймгийн албан ёсны сайт дахь танилцуулгад төсвийн мэдээлэл байхгүй  … байхгүй

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: