Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын сайт дахь төсөв, санхүүгийн мэдээлэл

Posted by ИТХ on June 8, 2012

Тус байгууллагын http://www.ubhealth.mn вэб сайтад “Ил тод байдал” булангийн “Байгууллагын төсөв, санхүү” буланд төсвийн холбогдолтой зарим баримт бичиг тавигдсан байна. Ингэхдээ .pdf биш, баримт бичгийг хуудас хуудсаар нь зураг хэлбэрээр гаргадаг тусгай программыг ашигласан учраас хуулж авах боломжгүй юм.

Нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын болон НЭМГ-ын 2012 оны батлагдсан төсвийг нийтэлсэн сайшаалтай. Гэхдээ хамгийн сүүлд тавигдсан төсвийн шинэ мэдээлэл 3-р сарынх байлаа.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: