Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Тендерийн мэдээлэл дүүргийн http://www.bzd.ub.gov.mn вэб сайтад нийтлэгдэж байна

Posted by ИТХ on May 30, 2012

Баянзүрх дүүргийн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах хуваарь нь http://www.bzd.ub.gov.mn вэб сайтын ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн хуудсанд тавигджээ.  Шууд олж үзэхэд түвэгтэй байсан.  Энэ хуваарь 2012 оны 1-4-р сарыг хамарч байна. 

Бас Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн өрөөнүүдийн орчимд ямар нэгэн мэдээллийн самбар байгаагүй, харин нэг өрөөний үүдэнд дүүргийн 2012 оны 1-р улирлын худалдан авалтын хуваарийг тавьсан байв.

Харин тендерийн зарууд нь шинэ мэдээ, мэдээллийн хуудсанд тавигджээ. Ингэж хоёр өөр хуудсанд оруулсан нь эрж олоход түвэгтэй байна. Эндээс үзэхэд, төсөв, худалдан авалтын тусдаа булан гаргах шаардлагатай. Бас тендерийн зарын огноог харахад хуулийн хугацаанд зарлаж байжээ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: