Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

ИТХ-ын мэдээллийн самбар

Posted by ИТХ on May 22, 2012

Баянзүрх дүүргийн 2012 оны төсвийг тус дүүргийн ИТХ-аар 2011 оны 12-р сарын 28-ны өдөр хэлэлцэж баталжээ. Одоо тус дүүргийн ИТХ-ын мэдээллийн самбарт төсвийн ямар мэдээлэл байгааг үзлээ. Самбарын дунд хэсэгт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн заалт, баруун гар талд төлөөлөгчдийн гэрэл зураг тавигдсан байна.

Самбарын нөгөө хэсэгт ИТХ-ын ажлын алба, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн бүтэц, хороодын нийтийн хурлын дарга гэрэл зураг оржээ.

Бас ИТХ-ын үйл ажиллагааны эхний хоёр сард хийсэн ажлын мэдээллийг хоёр хуудсанд бичжээ. Харин төсвийн холбогдолтой мэдээлэл алга байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: