Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

www.ulaanbaatar.mn сайт дахь төсвийн хэлэлцүүлэг

Posted by ИТХ on May 19, 2012

Нийслэлийн 2012 оны төсвийн төслийг ИТХ-ийн хуралдаанаар хэлэлцэж батлахын өмнөхөн http://www.ulaanbaatar.mn сайт-аар хэлэлцүүлэг өрнүүлэхээр зарласан боловч төсвийн баримт бичгийн төслүүдийг хавсаргаагүй, ил тод болгоогүй учраа иргэд оролцоогүй өнгөрчээ.

P.S: Саяхан нийслэлийн 2013 оны төсвийн төсөлд санал авах зорилгоор тус сайтад тусгай хуудас нээсэн боловч одоогоор нэг ч хүн саналаа бичээгүй байна. Яагаад гэвэл төслийн төлөвлөгөө, танилцуулга зэрэг иргэдэд санаа өгөхүйц баримт мэдээлэл алга байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: