Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хавсралт 1: Зураглал (mapping)

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн ил тод, нээлттэй байдлын загвар стандартын суурь дэвсгэр нь орон нутгийн төсвийн үйл явц болон баримт бичгүүдийн  ил тод, нээлттэй байдлын хууль, эрх зүйн шаардлагуудын  харуулс ан нэгдсэн зураглал (mapping) юм.

Zagvar. Mapping_Page_01 Zagvar. Mapping_Page_02 Zagvar. Mapping_Page_03 Zagvar. Mapping_Page_04 Zagvar. Mapping_Page_05 Zagvar. Mapping_Page_06 Zagvar. Mapping_Page_07 Zagvar. Mapping_Page_08 Zagvar. Mapping_Page_09 Zagvar. Mapping_Page_13 Zagvar. Mapping_Page_12 Zagvar. Mapping_Page_11 Zagvar. Mapping_Page_10 Zagvar. Mapping_Page_14 Zagvar. Mapping_Page_15 Zagvar. Mapping_Page_16 Zagvar. Mapping_Page_17 Zagvar. Mapping_Page_21 Zagvar. Mapping_Page_20 Zagvar. Mapping_Page_19 Zagvar. Mapping_Page_18 Zagvar. Mapping_Page_25 Zagvar. Mapping_Page_24 Zagvar. Mapping_Page_23 Zagvar. Mapping_Page_22 Zagvar. Mapping_Page_26 Zagvar. Mapping_Page_27 Zagvar. Mapping_Page_28 Zagvar. Mapping_Page_29

PDF хэлбэрээр татаж авна уу  – Zagvar standart. Mapping

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: